educatie en onderwijs: project BABAR

tekening Babar In 1930 vertelde Cecile de Brunhoff aan haar kinderen verhaaltjes over een klein olifantje. Haar man, Jean de Brunhoff, maakte tekeningen bij de verhaaltjes van zijn vrouw en noemde het olifantje Babar. In 1931 werd het eerste boekje van Babar uitgegeven. Francis Poulenc maakte in 1945 een muziekstuk voor piano bij het verhaal van Babar. Deze muziek werd later voor orkest bewerkt door Jean Francais.

Met het project “Babar” maken de groepen 1 t/m 5 van de basisschool kennis met een bijzonder klassiek verhaal van het olifantje Babar. Het verhaal wordt tijdens het concert verteld en met vertoning van beelden verlevendigd. Voor groep 6 t/m 8 is de muziek van Francis Poulenc uitgangspunt om een verhaal te schrijven. Voor hen wordt een uitgekozen (winnend) verhaal tijdens het concert voorgelezen en de erbij gemaakte tekeningen en schilderijen worden dan getoond.

Klassieke muziek is niet voor alle leerlingen een gebruikelijk middel om te genieten en om zich te ontwikkelen. Vanuit een speciaal ontworpen lespakket worden de leerlingen vanuit verschillende disciplines: muziek, dans, beeldende vorming, drama en taal voorbereid op het verhaal en het orkest. Dit lespakket heeft twee delen, een deel voor groep 1 t/m 5, die zich voorbereiden op het verhaal van Babar en een deel voor 6 t/m 8, om te komen tot een verhaal en schilderijen bij de muziek.

tekening BabarHet lespakket is met zorg samengesteld zodat iedereen er optimaal gebruik van kan maken, ook al zijn de niveaus en leeftijden verschillend. Veel hangt natuurlijk ook af van het enthousiasme van de leerkracht.

Het is een gebeuren waar de hele school aan meedoet en uiteindelijk leidt naar een feestelijke afsluiting (het concert)! Het huidige cultuurbeleid wil meer mensen betrekken bij de verschillende kunstdisciplines. Wij denken dat we met dit project een bijzondere mogelijkheid bieden om de kinderen beeldend, met dans en muziek, drama en taal voor te bereiden op het kennismaken met klassieke muziek.

Stichting “School en Kunst”

Voor reseveringen of info: info@naska.nl