educatie en onderwijs: Project Fjouwer dappere mûskes

tekening Fjouwer

Dit project sluit prima aan bij het kinderboekenweekthema 'Hallo wereld' - 2012.

In het verhaal gaan vier muisjes op reis vanuit de vier windstreken. Ze ontmoeten elkaar en er ontstaat een nieuwe gemeenschap, nieuwe huisjes en nieuwe namen.

Stichting School en Kunst organiseert rond dit prentenboek concerten met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest die verschillende muziek speelt passend bij de vier windstreken. Tijdens de concerten vertelt de presentator het verhaal en zingt hij de vier liedjes, die de kinderen op school hebben voorbereid, met de zaal.

Op een scherm wordt een animatiefilm getoond van de muisjes uit het prentenboek. M.b.v. een interdisciplinair lespakket kunnen de leraren de kinderen voorbereiden op het thema en het concert. Het uitzonderlijke van dit educatieve project is dat het leerlingen van groep 1 t/m 5 van de basisschool kinderen kennis laat maken met klassieke muziek en uitvoeringen in een theater. In het interdisciplinaire lespakket worden verbanden gelegd met alle kunstdisciplines. De schrijver en kunstenaar zijn op school uit te nodigen.

Voor reseveringen of info: info@naska.nl